aşiq

aşiq
is. <ər.> Birisinə məhəbbət bağlamış, vurulmuş, bənd olmuş adam; vurğun. Eyləməz xəlvət sərayi-sirri-vəhdət məhrəmi; Aşiqi məşuqdən, məşuqi aşiqdən cida. F.. Bu müşəxxəsdi ki, eşq aşiqə qovğa gətirir. X. N.. Hər aşiqin ki sən kimi bir gülyanağı var; Lalə kimi əyandı ki, könlündə dağı var. S. Ə. Ş.. // Məftun, vurulmuş, aludə. Mən təbiətin bu gözəlliklərinə aşiqəm. O, öz sənətinin aşiqidir. – Kim ki insanı sevər, aşiqi-hürriyyət olur; Bəli, hürriyyət olan yerdə də insanlıq olur. M. Ə. S.. Mirzə Səfərin söhbətlərinə hamı aşiqdi. Gözəl danışardı. Ə. H.. Dağıtmış yuxumu yenə gözümdən; Əzəldən nəğmələr aşiqiyəm mən. S. V.. Aşiq olmaq – vurulmaq, məhəbbət bağlamaq; məftun olmaq. Yarın, bahar mövsümüdür, aşiq olmalı; Canan yolunda ölmək üçün şaiq olmalı. A. S.. <Səadət:> Oğlum bir könüldən min könülə Gülnaza aşiq olub. M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • aşıq — 1. is. Xalq xanəndəsi; həm oxuyan, həm çalan, həm də söz qoşan el sənətkarı. Xalq aşığı. Aşıq havaları. – Aşığın sözü qurtaranda «neylim neylim» deyər. (Məsəl). El aşıqları incə Azərbaycan dilində xalqımızın mərdliklərini tərənnüm edən ölməz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aşıq-aşıq — is. Aşıqla oynanılan uşaq oyunu. Aşıq aşıq oynamaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aşiq-məşuq — <ər.> Bir birinə bərk vurulma (vurulmuş). Aşiq məşuq olmaq – bir birinə bərk vurulmaq. <Bədircahan:> Züleyxa xanım sənə belə aşkarca aşiqməşuq olub dinməz söyləməz. N. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aşiq — ə. sevən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Association de la sécurité de l’information du Québec (ASIQ) — L Association de la sécurité de l’information du Québec est un organisme sans but lucratif fondé en 1983. L Association fonctionne sur la base du bénévolat. Ainsi, depuis la vingtaine de membres réunis en 1983, l ASIQ dénombre aujourd hui plus de …   Wikipédia en Français

  • səbabət — ə. aşiq olma; aşiqlik, sevmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • üşşaq — ə. «aşiq» c. 1) aşiqlər; 2) t. muğamatda bir pərdə adı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • vamiq — ə. aşiq, sevgili …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əl — is. 1. Qolun biləkdən dırnaqlara qədər olan hissəsi. Əli ilə tutmaq. Sağ əl. Əllərini yumaq. Əlini çiyninə qoymaq. Əli ilə sığallamaq. Əli ilə götürmək. İnsan işlərinin çoxunu əlləri ilə görür. – Tək əldən səs çıxmaz. (Ata. sözü). Əfsus ki,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”